Kültürel Mirasa
Sahip Çık

Türkiye'nin güneyi zengin dokulu anıtlar ve çok kültürlü gelenekler açısından zengindir. Bilinen en eski gerçek boyutlu insan heykeline ve dünyanın ilk tapınağı olduğu düşünülen Erken Neolitik yapılara ev sahipliği yapıyor. Bu bölge, taraftarları yüzyıllardır bir arada yaşayan üç dünya dininin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) peygamberlerinin doğduğu yeri barındıran “insan uygarlığının beşiği”dir. Ve şimdi bu bölgeyi tanımlayan zengin kültürel miras risk altında ve acilen korunmamız gerekiyor.

Adıyaman Ulu Mosque, Adıyaman, Türkiye. Photos: The Ministry of Culture and Tourism (left), Bora Akbay (right).
003
008
009
010
011
012
013
014
previous arrow
next arrow
 

Sık Sorulan
Sorular

Kültürel miras, bir topluluğun kimliğinin ve tarihinin hayati bir parçasıdır. Bunu korumak, toplulukların toparlanmasına, gelenekleri sürdürmesine ve bir felaketten sonra normallik duygusunu yeniden inşa etmesine yardımcı olur.

Cömert bağışınız, hasar gören veya yıkılan tarihi yapıların restorasyonunda önemli rol oynayacaktır. Süreç, belirlenmiş kurallara ve ortak restorasyon uygulamalarına bağlı kalarak bu yapıların tarihi bütünlüğünün korunmasını sağlayacaktır.
UNDP