Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi, Hatay

 

Hatay ili ve onun antik başkenti olan Antakya (Hristiyanlar tarafından Antioch olarak bilinir), Hristiyanların ilk defa bu isimle çağrıldığı yer olarak biliniyor ve bu nedenle özel bir mirasa sahip. Bugün Hristiyanlığın çeşitli mezhepleri kendilerini Havari Petrus ve Pavlus tarafından burada kurulan Hristiyan topluluğunun mirasçıları olarak görüyor.

16. yüzyıl Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlığın ilk yıllarındaki bu mirasın sürdürülmesi ve bugün Hatay’daki aktif Hristiyan topluluğunun bir araya getirilmesi açısından hayati öneme sahip. Ancak 6 Şubat depremleri kiliseyi harabeye çevirerek ikonalarını enkaz altında bıraktı. Bağışlarınız, kilisenin topluluk için önemli bir merkez olarak tekrar hizmet verebilmesi için yeniden inşasında kullanılacak.

UNDP